Paul Bos

Biografie

 
Geboren in 1960 in Rijsenhout. Sinds 2000 terug op zijn geboortegrond. Hij exploiteert de fortboerderij op het Fort bij Aalsmeer, in de volksmond Fort Rijsenhout. Hij hoedt daar een kudde met zeldzame Groot Heideschapen en verzorgt training en coaching op het gebied van leiderschap en verandering. Als kunstenaar maakt Paul ruimtelijke installaties rond het thema ‘Vooruit naar Vroeger’. In zijn beelden bevraagt hij zijn eigen geschiedenis en zoekt naar inzichten die helpen de toekomst vorm te geven. Zijn materiaalkeuze is nauw verbonden met de natuurlijke omgeving op de boerderij waar hij werkt. Zo gebruikt hij touwtjes van hooibalen, grassen, riet, oude stalmaterialen en wol van zijn kudde.

Contactgegevens

Impressie

Afke Borgman - Frans Landschap
Afke Borgman - Frans Landschap